Renteaftrek bij familiehypotheek

dinsdag 13 juli 2021

Steeds meer ouders helpen hun kinderen door geld te lenen in de vorm van een familiehypotheek, bijvoorbeeld omdat hun kinderen graag een woning willen kopen en niet voldoende geld bij een bank kunnen lenen.

mr. G.M. (Gertine) Posthouwer-van Keulen

Toezicht op uitvoering levenstestament

donderdag 8 juli 2021

Het levenstestament heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Steeds meer cliënten kiezen ervoor om – naast een ‘gewoon’ testament – een levenstestament op te laten stellen.

mr. M.X. (Michiel) van den Brink

Energietransitie

woensdag 23 juni 2021

Om de klimaatdoelen van Parijs (2015) te realiseren zal er veel moeten gebeuren. De veranderingen en de doelstellingen van het (ontwerp) Klimaatakkoord zullen ook direct dan wel indirect gevolgen hebben voor de registergoederen praktijk van het Notariaat.

Nieuwe governanceregels voor stichtingen en verenigingen

woensdag 14 april 2021

Nieuwe governanceregels voor stichtingen en verenigingen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking.

mr. H.A. (Harry) van Kasteel

Voorgestelde wijzigingen overdrachtsbelasting per 1 januari 2021

donderdag 15 oktober 2020

Het zal niemand zijn ontgaan dat op Prinsjesdag is aangekondigd dat de tarieven met betrekking tot de overdrachtsbelasting mogelijk zullen wijzigen. In dit artikel zullen de bestaande en voorgestelde nieuwe regels worden besproken. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de situatie waarbij een woning binnen zes maanden wordt doorverkocht.

mr. E. (Evelien) de Vries-Schimmel

Opvolging

vrijdag 11 oktober 2019

Per 1 januari 2020 legt de heer mr. A. (Aart) Dangremond zijn ambt als notaris in Barneveld neer. Hij zal worden opgevolgd door de heer mr. S. (Steven) van den Brink.

De executeur

dinsdag 30 oktober 2018

Wanneer er iemand in uw familiekring is overleden, is de kans groot dat u te maken krijgt met de zogenoemde executeur.

Maar wat doet de executeur nu eigenlijk? En wat is het voordeel van een executeur?

mr. M.X. (Michiel) van den Brink

Samen een huis en trouwen na 1 januari 2018? Let op!

dinsdag 10 juli 2018

Heb je al samen een huis en besluit je te gaan trouwen? Dan is op jullie huwelijk sinds 1 januari 2018 de zogenoemde beperkte gemeenschap van goederen van toepassing.

mr. S. (Steven) van den Brink

Erven zonder financiële zorgen

maandag 4 juni 2018

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (hierna: Wet BETS) in werking getreden.

mr. G.M. (Gertine) Posthouwer-van Keulen

De mantelzorgwoning

vrijdag 25 mei 2018

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om door hun kinderen (of andere bekenden) verzorgd te worden, in plaats van te worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeginstelling. Daarvoor zijn verschillende redenen.

mr. E. (Evelien) de Vries-Schimmel

Met ingang van 1 januari 2018 gewijzigde wetgeving met betrekking tot appartementen.

donderdag 1 maart 2018

Op 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking getreden.

mr. H.A. (Harry) van Kasteel

Een nieuwbouwwoning kopen

donderdag 8 februari 2018

Ben je van plan een nieuwbouwwoning te kopen? De aankoop daarvan verloopt net wat anders dan bij een bestaande woning.

mr. S. (Steven) van den Brink

Wet beperking gemeenschap van goederen (1 januari 2018)

vrijdag 26 januari 2018

Op 1 januari 2018 is de wet veranderd en geldt de nieuwe Wet beperking gemeenschap van goederen. Wat houdt dat voor u, uw partner en uw kinderen in?

Het levenstestament

vrijdag 10 april 2015

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

mr. M.X. (Michiel) van den Brink

Nieuwe regels energielabel bij verkopen huis

donderdag 9 april 2015

Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels m.b.t. het energielabel bij het verkopen van een huis.

Voogdij vastleggen: Bij de notaris of rechtbank?

donderdag 20 november 2014

Je gaat er natuurlijk niet van uit, maar mocht je komen te overlijden, dan wil je als ouder natuurlijk wel dat je kinderen goed achterblijven.

Wilhelm marketing