Ondernemers die hun onderneming uitoefenen in een bv-structuur kunnen gebruikmaken van een Stichting administratiekantoor (kortweg: STAK). De STAK biedt ondernemers mogelijkheden en kansen om de continuïteit van hun onderneming bij overlijden of wilsonbekwaamheid te waarborgen.

Waarborgen continuïteit van uw onderneming

Ondernemers die hun onderneming uitoefenen in een bv-structuur kunnen gebruikmaken van een Stichting administratiekantoor (kortweg: STAK). De STAK biedt ondernemers mogelijkheden en kansen om de continuïteit van hun onderneming bij overlijden of wilsonbekwaamheid te waarborgen.

mr. M.X. (Michiel) van den Brink
Notariskantoor Dangemond gewijzigd beleid inzake 2%-tarief en startersvrijstelling

Gewijzigd beleid inzake 2%-tarief en startersvrijstelling

Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten dat bij de verkrijging van de economische eigendom van een woning (of van rechten waaraan deze is onderworpen), vooruitlopend op de verkrijging van de juridische eigendom van die woning, het verlaagde tarief (2%) of de startersvrijstelling van toepassing is (mits wordt voldaan aan de geldende voorwaarden). Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de koper van een woning, na het sluiten van de koopovereenkomst en voor het passeren van de akte van levering bij de notaris, de beschikking krijgt via een zogenoemde sleutelverklaring en die woning mag verbouwen.

mr. G.M. (Gertine) Posthouwer-van Keulen

Renteaftrek bij familiehypotheek

Steeds meer ouders helpen hun kinderen door geld te lenen in de vorm van een familiehypotheek, bijvoorbeeld omdat hun kinderen graag een woning willen kopen en niet voldoende geld bij een bank kunnen lenen.

mr. G.M. (Gertine) Posthouwer-van Keulen

Toezicht op uitvoering levenstestament

Het levenstestament heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Steeds meer cliënten kiezen ervoor om – naast een ‘gewoon’ testament – een levenstestament op te laten stellen.

mr. M.X. (Michiel) van den Brink

Energietransitie

Om de klimaatdoelen van Parijs (2015) te realiseren zal er veel moeten gebeuren. De veranderingen en de doelstellingen van het (ontwerp) Klimaatakkoord zullen ook direct dan wel indirect gevolgen hebben voor de registergoederen praktijk van het Notariaat.

Nieuwe governanceregels voor stichtingen en verenigingen

Nieuwe governanceregels voor stichtingen en verenigingen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking.

mr. H.A. (Harry) van Kasteel

Voorgestelde wijzigingen overdrachtsbelasting per 1 januari 2021

Het zal niemand zijn ontgaan dat op Prinsjesdag is aangekondigd dat de tarieven met betrekking tot de overdrachtsbelasting mogelijk zullen wijzigen. In dit artikel zullen de bestaande en voorgestelde nieuwe regels worden besproken. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de situatie waarbij een woning binnen zes maanden wordt doorverkocht.

De executeur

Wanneer er iemand in uw familiekring is overleden, is de kans groot dat u te maken krijgt met de zogenoemde executeur.

Maar wat doet de executeur nu eigenlijk? En wat is het voordeel van een executeur?

mr. M.X. (Michiel) van den Brink

Samen een huis en trouwen na 1 januari 2018? Let op!

Heb je al samen een huis en besluit je te gaan trouwen? Dan is op jullie huwelijk sinds 1 januari 2018 de zogenoemde beperkte gemeenschap van goederen van toepassing.

mr. S. (Steven) van den Brink

Erven zonder financiële zorgen

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (hierna: Wet BETS) in werking getreden.

mr. G.M. (Gertine) Posthouwer-van Keulen

De mantelzorgwoning

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om door hun kinderen (of andere bekenden) verzorgd te worden, in plaats van te worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeginstelling. Daarvoor zijn verschillende redenen.

Met ingang van 1 januari 2018 gewijzigde wetgeving met betrekking tot appartementen.

Op 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking getreden.

mr. H.A. (Harry) van Kasteel

Een nieuwbouwwoning kopen

Ben je van plan een nieuwbouwwoning te kopen? De aankoop daarvan verloopt net wat anders dan bij een bestaande woning.

mr. S. (Steven) van den Brink

Wet beperking gemeenschap van goederen (1 januari 2018)

Op 1 januari 2018 is de wet veranderd en geldt de nieuwe Wet beperking gemeenschap van goederen. Wat houdt dat voor u, uw partner en uw kinderen in?

Het levenstestament

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

mr. M.X. (Michiel) van den Brink

Nieuwe regels energielabel bij verkopen huis

Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels m.b.t. het energielabel bij het verkopen van een huis.

Voogdij vastleggen: Bij de notaris of rechtbank?

Je gaat er natuurlijk niet van uit, maar mocht je komen te overlijden, dan wil je als ouder natuurlijk wel dat je kinderen goed achterblijven.

Wilhelm marketing