De executeur

Wanneer er iemand in uw familiekring is overleden, is de kans groot dat u te maken krijgt met de zogenoemde executeur.

Maar wat doet de executeur nu eigenlijk? En wat is het voordeel van een executeur?

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werkzaamheden en bevoegdheden van de executeur en welke mogelijkheden (en oplossingen) de executeur voor u kan bieden.

Hoe benoemt u een executeur?

De executeur wordt altijd benoemd in een testament; hiervoor moet u dus naar de notaris. Overigens wordt iemand pas echt executeur na aanvaarding van de benoeming; de executeur zit dus niet vast aan zijn benoeming in het testament en de bij die benoeming behorende werkzaamheden en bevoegdheden.

Wie wordt uw executeur?

Bijna iedereen kan tot executeur worden benoemd. Dit kan dus een (meerderjarig) kind of ander familielid zijn.

Steeds vaker wordt ook een notariskantoor tot executeur benoemd.

Redenen hiervoor zijn dat het notariskantoor deskundig, onafhankelijk en onpartijdig is.

Daarnaast kunt u met de benoeming van een notariskantoor tot executeur ruzie tussen de erfgenamen voorkomen en bent u er zeker van dat uw nalatenschap correct wordt afgewikkeld.

Wat mag de executeur?

U bepaalt zelf (in uw testament) wat de executeur mag doen.

Grofweg wordt er onderscheid gemaakt in drie “soorten” executeurs, te weten:

  1. de begrafenisexecuteur: een begrafenisexecuteur mag alleen uw uitvaart regelen.
  2. de ‘gewone’ (beheers)executeur: de ‘gewone’ executeur is verantwoordelijk voor de afhandeling van uw nalatenschap, het betalen van rekeningen, schulden en het verzorgen van de aangifte erfbelasting. De executeur heeft het (exclusieve) beheer over uw nalatenschap.
  3. de executeur-afwikkelingsbewindvoerder: deze heeft dezelfde bevoegdheden als de hiervoor onder 2. genoemde ‘gewone’ executeur maar mag daarnaast (bijvoorbeeld) zelfstandig uw woning verkopen en uw nalatenschap verdelen, zonder toestemming of medewerking van uw erfgenamen.

 

De bevoegdheden van de executeur hangen dus geheel samen met de soort benoeming. Daarin heeft u de regie en niet uw erfgenamen.

Wat zijn de verplichtingen van de executeur?

De ‘gewone’ executeur is verplicht een boedelbeschrijving (balans van de nalatenschap) op te maken en de hem/haar bekende schuldeisers op te roepen tot indiening van hun vorderingen.

De executeur is verplicht aan de erfgenamen alle door deze gewenste inlichtingen te geven omtrent de uitoefening van zijn/haar taak en werkzaamheden.

De executeur is eveneens verplicht rekening en verantwoording af te leggen over zijn/haar werkzaamheden aan de erfgenamen.

Wat is de beloning van de executeur?

De beloning van de executeur mag u bepalen in uw testament.

Op grond van de wet verkrijgt de executeur een beloning gelijk aan het bedrag van 1% van uw nalatenschap. In uw testament kunt u afwijken van de wettelijke beloning door bijvoorbeeld een vast bedrag als beloning aan de executeur toe te kennen.

De beloning van een notariskantoor wordt altijd gebaseerd op de bestede tijd maal het alsdan geldende uurtarief.

Tot slot

De benoeming van een executeur kan veel voordelen opleveren en de afwikkeling van uw nalatenschap aanzienlijk eenvoudiger maken.

Laat u zich uitgebreid informeren over de benoeming van de executeur in uw testament en neem contact met de heer mr. A. Dangremond, mr. S. van den Brink of mr. M.X. van den Brink.

 

Publicatiedatum: 30 oktober 2018

Gerelateerde blogs

Wilhelm marketing