Conflictbemiddeling

Diensten

Waar mensen elkaar niet (langer) begrijpen ontstaan conflicten. Soms is een conflict niet oplosbaar en dient de rechter het conflict op te lossen.

In veel gevallen kan een conflict door bemiddeling worden opgelost; de kostbare en langdurige gang naar de rechter wordt op die manier voorkomen.

Bestaat er behoefte aan bemiddeling in een zakelijk conflict, bij de afwikkeling van een nalatenschap of na een echtscheiding dan kunt u hiervoor op ons kantoor terecht.

Notaris Dangremond treedt regelmatig op als mediator; ook wordt hij veel gevraagd een second opinion te geven met betrekking tot een dossier dat op een ander kantoor is vastgelopen.

Wilhelm marketing