Testament

Hoe kunt u uw vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan de volgende generatie? Wij kunnen deze vraag deskundig voor u beantwoorden.

Bij Estate-planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken. Voor een goed overzicht van de te treffen maatregelen dient er met verschillende aspecten rekening gehouden te worden zoals:
– het erfrecht;
– het huwelijksvermogensrecht;
– de schenkbelasting;
– het overige fiscale recht.

Het gaat dan om vragen als:
– welk testament is het beste voor u?
– kunt u het beste tijdens leven uw vermogen overdragen?
– dienen uw huwelijkse voorwaarden te worden opgeheven of te worden gewijzigd?
– is het verstandig uw woning bij leven over te dragen aan kinderen?

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten.

Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met de sociale aspecten van Estateplanning, want het is niet de bedoeling dat u na het treffen van de voorgestelde maatregelen financieel afhankelijk wordt van uw kinderen of dat u op een andere wijze de zeggenschap over uw eigen vermogen verliest

Met enkele berekeningen maken we inzichtelijk wat de gevolgen zijn van het aanpassen van uw testament, eventueel gecombineerd met schenkingen.

Wilhelm marketing