Samenwerking en/of uitbreiding

Ondernemings- en rechtspersonenrecht

Om diverse redenen, zoals schaalvergroting en het aantrekken van extra kapitaal, kan het wenselijk zijn uw bedrijf uit te breiden met andere aandeelhouders of vennoten. Dit kan op verschillende manieren.

Bijvoorbeeld door een joint-venture (een gezamenlijk nieuw op te richten onderneming), participatie door uitgifte of overdracht van aandelen, een fusie of het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Onze specialisten kennen alle ins en outs en voorzien u van een oplossing op maat.

Wilhelm marketing