Erfrecht

Het erfrecht beschrijft hoe uw vermogen, bij uw overlijden, overgaat op uw nabestaanden. U kunt een testament opstellen, waarbij u afwijkt van de wettelijke regeling.

Zo kunt u een clausule opnemen die ervoor zorgt dat de erfenis binnen de eigen familie blijft (de aangetrouwden delen dus niet mee). Of mogelijk wilt u een geldbedrag nalaten aan uw kleinkinderen of een goed doel.

Met onze gratis testamentscan controleren wij om de twee à drie jaar of uw testament nog ‘up-to-date’ is. Na een overlijden verzorgen wij, indien gewenst, een verklaring van erfrecht, de verdeling van de nalatenschap en de aangifte voor de erfbelasting.

Wilhelm marketing