Samenlevingsvormen

Personen- en familierecht

Staat u op het punt om te trouwen of om een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Wij kunnen u (tijdig) deskundig adviseren over de mogelijkheden om af te wijken van de wettelijke regeling (de gemeenschap van goederen), door het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is het mogelijk deze voorwaarden op te stellen of aan te passen.

Als u geen huwelijk of geregistreerd partnerschap wenst, kunt u een samenlevingsovereenkomst sluiten. Daarin kunt u bijvoorbeeld regelen dat de gemeenschappelijke woning bij overlijden van u of uw partner aan de ander wordt toegewezen en dat uw partner recht heeft op uw nabestaandenpensioen.

Uiteraard adviseren wij u graag over de voor- en nadelen van de verschillende samenlevingsvormen, kijkend naar uw persoonlijke situatie.

Wilhelm marketing