Goedkoop trouwen in gemeenschap van goederen?

Wie sinds 1 januari van dit jaar in het huwelijk treedt, doet dit standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, zoals voor 1 januari 2018 standaard was, moeten nu naar de notaris voor het maken van huwelijkse voorwaarden.

Als het aan minister Sander Dekker van Rechtsbescherming ligt, komt dat verplichte notarisbezoek echter te vervallen. De minister heeft namelijk een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt dat toekomstige bruidsparen een formulier invullen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waarmee voor de ‘oude’ gemeenschap van goederen kan worden gekozen; een bezoek aan de notaris is niet meer nodig.

Dat lijkt een meevaller, toch?

De keuze die aan aanstaande echtgenoten wordt voorgelegd heeft echter verstrekkende gevolgen. Kan deze keuze dan wel door de gemiddelde burger – zonder gedegen voorlichting en advies – worden gemaakt?

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft immers geen informerende en adviserende functie. Hij of zij mag wel doorverwijzen naar een notaris, maar de overheid is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet informeren of adviseren van de aanstaande echtgenoten. De te maken keuze is dus geheel voor rekening van de burger.

Op grond van het wetsvoorstel kan door het simpelweg aanvinken van een vakje een gemeenschap van goederen ontstaan. Voorhuwelijkse schulden vallen dan in de gemeenschap van goederen en beide echtgenoten worden draagplichtig voor deze schulden. Dit betekent dat schuldeisers zich kunnen verhalen op de gemeenschap van goederen, waaronder dus ook het voorhuwelijkse vermogen van de andere echtgenoot (die voor het huwelijk nog niets met deze schuld en schuldeiser van doen had).

Indien de aanstaande echtgenoten willen trouwen onder de uitsluiting van elke gemeenschap van goederen (de zogenaamde ‘koude uitsluiting’) moeten de aanstaande echtgenoten echter wel huwelijkse voorwaarden bij een notaris laten maken.

De keuze die door de aanstaande echtgenoten wordt gemaakt kan worden geregistreerd in het huwelijksgoederenregister. Kosten € 187.

Indien de aanstaande echtgenoten hiervoor niet kiezen, krijgen zij een gewaarmerkt exemplaar van het keuzeformulier. Maar wat als de echtgenoten dit formulier kwijtraken? Kan dan achteraf de (vermeende) keuze nog worden bevestigd? Niets is dan meer zeker ….

Dus: laat goedkoop geen duurkoop worden! Ga naar de notaris vóór het huwelijksfeest en laat u goed informeren en adviseren over de gevolgen van uw aanstaande huwelijk.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de heer mr. A. Dangremond, de heer mr. S. van den Brink of de heer mr. M.X. van den Brink.

Gerelateerde blogs

Wilhelm marketing