Het levenstestament

Door: Michiel van den Brink

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

Door het maken van een levenstestament geeft u duidelijk antwoord op  voormelde vragen. Een levenstestament kunt u door notariskantoor Dangremond laten opmaken.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document, opgesteld en vastgelegd bij de notaris, waarin u uw wensen en instructies doorgeeft aan de mensen en instanties om u heen voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf uw belangen niet meer kunt behartigen. Maar u kunt ook een levenstestament maken als u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

De naam zegt het al: een levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven terwijl een gewoon testament juist vastlegt wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren.

Omdat een gewoon testament pas werkt na overlijden kan een in het testament benoemde executeur of bewindvoerder pas met zijn of haar werkzaamheden beginnen nadat u bent overleden. Veel mensen voelen de behoefte om ook iemand aan te stellen voor de periode voorafgaand aan het overlijden en met een levenstestament kunt u ervoor zorgen dat de gewenste persoon al gedurende uw leven uw zaken kan gaan regelen.

Waar bestaat een levenstestament uit?

Een levenstestament bestaat uit een drietal onderdelen:

1. één of meer volmachten;

2. de omschrijving van uw wensen ten aanzien van (medische) verzorging (denkt u daarbij aan zaken als een behandelgebod, een behandelverbod of een donorcodicil);

3. nuttige informatie voor degene die aan de slag moeten met uw levenstestament meestal in de vorm van bijlagen met overzichten van uw bankrekeningen, (digitale) codes, wachtwoorden en dergelijke; of een instructie waar deze overzichten worden bewaard.

Voor wie is een levenstestament van belang?

Het is in de eerste plaats voor uzelf van belang om vast te leggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u deze niet (meer) naar voren kunt brengen. Maar het is ook voor iedereen die voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt zowel voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen en naaste familie, alsook voor zorghulpverleners.

Voorlichtingscampagne ‘Wie van de drie’

Onder de naam ‘wie van de drie’ is onze beroepsorganisatie een publiekscampagne gestart.

Centraal in deze campagne staat het levenstestament.

Op de website www.wievandedrie.nl vindt u meer uitgebreide informatie over het levenstestament.

Afspraak maken?

Voor nadere inlichtingen en/of kostenopgave voor het opstellen van een levenstestament kunt u contact opnemen met Steven van den Brink of Michiel van den Brink.

Brochure levenstestament “Wie geeft u het vertrouwen?”

 

Publicatiedatum: 10 april 2015

Gerelateerde blogs

Wilhelm marketing