Legalisatie handtekening

U dient uw handtekening onder een verklaring te laten legaliseren. Wat betekent dat? Wat moet u doen?

Wat is legaliseren?

Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zélf de desbetreffende verklaring ondertekend heeft en niet iemand anders. Dat kan als uw handtekening op de verklaring wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zélf de verklaring ondertekent en dat het uw handtekening is die op de verklaring staat.

Hoe legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Indien de legalisatie niet door ons kantoor is verzocht brengen wij daarvoor een bedrag van € 71,50 per handtekening in rekening. Bij de legalisatie van twee handtekeningen op één document brengen wij u € 93,50 in rekening. Dit betreft enkel Nederlandstalige legalisaties. Voor de legalisatie van handtekeningen op buitenlandse documenten dient u van tevoren contact met ons op te nemen en de betreffende stukken ter beoordeling aan ons toe te zenden.

De gang van zaken

U ondertekent de verklaring niet van te voren en belt ons voor het maken van een afspraak.

Bij uw komst naar ons kantoor neemt u mee:
• de verklaring die u moet ondertekenen;
• een geldig legitimatiebewijs. Dit mag alleen een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs zijn.

U kunt tevoren deze bescheiden – met vermelding van uw telefoonnummer – per e-mail naar info@denotaris.info sturen. Wij kunnen dan het een en ander voorbereiden. Eventuele vragen/problemen kunnen tijdig worden onderkend. Neemt u ook in dit geval de originele bescheiden mee naar ons kantoor als u langs komt!

U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris en toont daarbij uw legitimatiebewijs. De notaris legaliseert uw handtekening door te verklaren dat u uw handtekening in zijn bijzijn heeft gezet.

Wilhelm marketing