Agrarisch recht

Diensten

Dangremond Notariskantoor verzorgt alle voorkomende werkzaamheden op het agrarisch-juridisch vlak, zoals de aan- en verkoop van landbouwgrond, het aangaan en ontbinden van maatschappen, het opstellen van pachtcontracten en het begeleiden van de verkoop van agrarische bedrijven en het coördineren en verzorgen van kavelruilingen.

Daarbij worden de fiscale aspecten nauwlettend in het oog gehouden (landbouwvrijstellingen voor de inkomstenbelasting en de overdrachtbelasting, alsmede de natuurschoonwet).

Het agrarisch recht is niet weg te denken in onze regio; wij adviseren u op een persoonlijke en professionele wijze met betrekking tot uw agrarische onderneming.

Wilhelm marketing