Legitimatie verplicht

Wij zijn op basis van de Notariswet en de WWFT verplicht om u persoonlijk te identificeren.
Bovendien moeten de gegevens van uw geldige legitimatiebewijs in de akte worden vermeld.
Voorkom vertragingen en vergeet uw geldige legitimatiebewijs niet. Dat mag een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs zijn.

In verband met de naleving van genoemde wetgeving, verzoeken wij u het geldige legitimatiebewijs uiterlijk bij het passeren van de akte aan ons te tonen. Vervolgens wordt op de kopie daarvan een aantekening gemaakt dat voldaan is aan de wettelijke verplichtingen.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens door ons zeer vertrouwelijk behandeld.

Wilhelm marketing