Waarborgen continuïteit van uw onderneming

Ondernemers die hun onderneming uitoefenen in een bv-structuur kunnen gebruikmaken van een Stichting administratiekantoor (kortweg: STAK).

De STAK biedt ondernemers mogelijkheden en kansen om de continuïteit van hun onderneming bij overlijden of wilsonbekwaamheid te waarborgen.

 

Hoe werkt het?

De aandelen in een bv kunnen worden overgedragen aan een STAK. Het bestuur van de STAK (in eerste instantie de ondernemer) is bevoegd om de aan de aandelen verbonden stemrechten uit te oefenen; de ondernemer behoudt dus de zeggenschap over zijn onderneming. Vervolgens kan de ondernemer zelf opvolgend bestuurders aanwijzen in de STAK die bij overlijden (of wilsonbekwaamheid) de zeggenschap uitoefenen van de onderneming.

Door de STAK worden er certificaten van aandelen uitgereikt aan degenen die recht dienen te krijgen op de winst van de onderneming, bijvoorbeeld de kinderen van de ondernemer.

 

De winstrechten en de stemrechten in een onderneming worden met een STAK dus gesplitst.

 

Het oprichten van een STAK moet bij een notaris gebeuren. Daarnaast dient er in een akte van de notaris de voorwaarden van de gecertificeerde aandelen te worden vastgelegd.

 

Meerdere voordelen

Het oprichten van een STAK geeft – naast het waarborgen van de voortzetting van uw onderneming – nog een aantal mogelijkheden en kansen, te weten:

  • Bij meerdere aandeelhouders kan de zeggenschap in een bv middels een STAK bij één of meerdere personen worden ondergebracht;
  • Bij een familiebedrijf kan een neutraal (opvolgend) bestuur van een STAK worden aangewezen die de de onderneming voortzetten, zodat daarmee ruzie en/of emoties tussen erfgenamen geen invloed heeft op de (voortzetting van de) onderneming;
  • Certificaten van aandelen kunnen ook worden uitgereikt aan waardevolle werknemers, zodat deze aan de onderneming worden ‘gebonden’.

 

Advies/inlichtingen

Heeft u interesse in het oprichten van een STAK voor uw onderneming? Of wilt u meer informatie over de STAK? Neem dan gerust contact op met mr. S. (Steven) van den Brink, mr. H.A. (Harry) van Kasteel of mr. M.X. (Michiel) van den Brink.

 

Publicatiedatum: 8 juni 2023

Gerelateerde blogs

Wilhelm marketing